Ahşap Stand Çeşitleri

Ahşap Fuar Standların Sunta/Suntalam ya da Mdflam dan üretilmiş standlar için kullanılır Firmaya özel üretilir tek sefer kullanılır.Eğer stand tekrar kullanılmak isteniyorsa tasarım ve kullanılan malzemede bu detaya dikkat edilmelidir özenli bir işçilik ile stand uygun koşullarda depolanarak tekrar kurulabilir.
SEO services
  • Ahşap Stand Çeşitleri
  • Suntalam’dan Yapılan Standlar
  • Sunta + Boya ile Yapılan Standlar

Suntalam’dan Yapılan Standlar

Bu standların en büyük avantajı boya gerektirmemesi ve hızlı kurulmasıdır.Olumsuz yanı ise suntalamların birleşme noktasında hat şeklinde çizgilerin görünmesidir

Sunta + Boya ile Yapılan Standlar:

Sunta+ Boya standlar kurulum süresi açısından suntalam standlara göre daha fazla zaman alır Ham suntanın üzerine alçı çekilerek yapıldığı için işçilik ve alçının kuruması gibi teknik detaylar zaman kaybına yol açmaktadır..Ama suntalam standlarda görüler suntalamların birleşme noktalarındaki çizgi görünümü bunlarda yer almamaktadır. Bunların dışında high gloss,lake gibi maliyeti daha yüksek ama görünüm ve kalite açısından daha şık stand seçenekleri de mevcuttur.

Ahşap Standlar

Firmaların imajlarını belirleyen şey dışarıdan nasıl göründüğüdür. Bir müşteri ya da rakip bir firma sizi ilk olarak dışarıdan gördüğü gibi algılar. Bu da ilk izlenimin önemini ortaya koyar. Bir düşünün bir fuara katıldınız. Tanıtmış olduğunuz ürününüz ile ilgili yüzlerce insan sizin standınızın oönünden geçiyor. Doğal olarak çoğu insanın firmanızı tanıması için bir fırsat. Onlara nasıl göründüğünüzün önemini bir düşünün.

Firmanız sizi en iyi simgeleyecek ve çok iyi temsil edecek bir standı hak etmiyor mu?

Ahşap standlar, Sunta ya da Mdflam ile üretilen stand türleridir. Bu standlar firmalara özel üretilirler. Bu nedenle bir kere kullanılırlar. Yani sizin seçtiğiniz bir standı daha sonra, ya da daha önce başka bir firmada görme olasılığınız sıfırdır. Eğer standı tekrar kullanmak gibi bir düşünceniz var ise bunu ilk başta söylemeniz gerekir. Standın tasarımı ve kullanılan malzemesinde buna dikkat edilerek üretilir ve özenle kurulup yapılır. Gerekli koşullarda depolandığı sürece tekrar kullanılabilir.

Ahşap Stand Çeşitleri

Genel olarak ahşap standlarda iki farklı üretim türü mevcuttur. Bunlardan biri suntalam ile yapılırken diğeri sunta ve boya ile yapılır. Suntalam ile yapılan standların avantajları hızlı kurulması ve herhangi bir boya gerektirmemesidir. Oldukça hızlı şekilde kurulur fakat suntalamların birleşim yerlerinde çizgi görünür. Yani birleşimler anlaşılır.

Diğer türün kurulması ise suntalam ile yapılan standlara kıyasla daha uzun zamanda yapılır. Bunun nedeni teknik detayların neden olduğu zaman kaybıdır. Ham suntanın üzerine alçı çekildiği için bu alçının kuruması beklenir. Fakat Suntalam kullanılan standlarda birleşim yerinde görülen çizgi, bu standlarda görünmez. Bu da görünüm açısından bir fark yaratır. Ayrıca bu stand türlerinde daha maliyetli farklı malzemeler de kullanılarak tasarım olarak oldukça güzel bir görünüm yaratılır.

Ranking higher with SEO

SEO, or Search Engine Optimization is an essential part of a digital marketing strategy that will enable your website to rank in the top positions of search engine (Google, Yandex, Bing, etc.) organic results. Research has shown, that internet users trust organic search results more than paid advertisements. Because of this, everyone looking to promote online sales for their products or services should carry out SEO optimization. With the help of SEO optimization your potential customers will be able to find your offers at the exact moment, when they are searching for them themselves.

SEO services when competition is low

If the keywords you have claimed don’t have a large competition, on-page SEO might be a sufficient investment to achieve top positions in the organic search results. The primary objective of on-page SEO optimization is to ensure that each of your web pages is linked to specific keywords that best describe the offers presented within, and are also most commonly searched for using search engines. Within this process, the whole website is adjusted and content-relevant keywords are integrated into the structure and content, so that your website could be easily scanned by search engine robots, thus raising the authority of your web pages and their positions in search engine results.

SEO services when competition is high

When the competition for the keywords you have claimed is high, it is also necessary to carry out off-page SEO optimization. This is a long-term process that will help raise your entire website’s (domain) authority, by placing links and advertisement articles about your offers in news portals, social media and websites with high domain authority.

A more successful start with SEO

SEO optimization is best performed right at the beginning, during the development of your website. Doing this will help save time and resources that would be necessary to adjust your website’s content and structure at a later point in time. We offer SEO services based on long-term experience to help you create a competitive website and write content that is unique, persuasive and conforms to all SEO optimization guidelines.

Check the performance of your website

If you already have a website, we can perform a SEO audit in order to analyze your website’s performance. We will analyze your website according to all SEO optimization parameters, inform you about the successes and shortcomings and offer suggestions for your website’s improvement.

Make your website competitive

We are the first agency in Latvia that offers SEO services, and we have been successfully realizing digital marketing projects since 2007. If you want your website to be better equipped for attracting new customers and help increase the growth of your business, we can help you analyze keywords and competition, identify the most appropriate and most searched for keywords as well as develop a SEO optimization strategy that best fits your needs. Put your trust in knowledge and experience – contact us and find out which SEO services are necessary specifically for your website.

Uluslararası Müşterilerimiz

Uluslararası fuarlarda hizmet verdiğimiz müşterilerimizden sadece bir kaçıdır.
customers and partners